Cookies sind deaktiviert, bitte aktivieren! / Cookies are disabled, please activate!
 
 

Kvalitu považujeme za stálý závazek vůči našim zákazníkům

 

Kvalita se odráží ve spokojenosti našich zákazníků a je nejdůležitějším předpokladem hospodářského úspěchu naší společnosti.

 

Chceme vnést snahu o dokonalost do našeho celkového myšlení a činnosti tím, že budeme:

   

 • optimálně identifikovat, zaznamenávat, realizovat požadavky zákazníků.
 •  

 • uplatňovat všechny nezbytné a dostupné metody k zajištění kvality ve všech našich obchodních procesech a zajistit jejich použitelnost.
 •  

 • vnašem řízení kvality a v systému zajištění jakosti budeme vyžadovat integraci do všech procesů a zajistíme takový průběh,aby byly splňovaly všechny požadavky zákazníků.
 •  

 • kvalitu komunikace a spolupráci musíme neustále zlepšovat.
 •  

 • procesy chceme neustále dále vyvíjet a zlepšovat.
 •  

 • našim zákazníkům budeme poskytovat výrobky přesně podle specifikace, v požadované ceně a v dohodnuté době.
 •  

 

Je úkolem každého spolupracovníka je prohloubit tyto zásady a jednat podle nich.